• 988 26 00 00
  • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

Queixas e Suxestións

Queixas e Suxestións

NIF*

Nome*

Apelidos*

Email*

Domicilio

Código postal

Poboación*

Provincia*

Teléfono

Enderezo e/ou descrición da zoa*

Motivo da consulta*

Achegar arquivo?
Si o considera necesario pode achegar un arquivo en formato "pdf" o unha imaxe en formato "jpg"