• 988 26 00 00
 • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

Restricción suministro de auga

Restricción suministro de auga

AVISO URXENTE

Comunícaselle a todos os veciños, que como resultado das actuacións de vixilancia sanitaria e control da calidade da auga de consumo de abastecemento, constátase que se manteñen os niveis de trihalometanos (THM) que cualifican a AUGA NON APTA PARA O CONSUMO, polo que non se deberá utilizar para bebida ou preparación de alimentos ata novo aviso.

Aviso

Licitación bar piscina municipal da Merca ano 2018

Por resolución da Alcaldía de data 1 de Xuño de 2018, anúnciase a licitación do contrato de prestación de servizos de bar na piscina municipal da Merca para a tempada estival de 2017.

 1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:
  1. Organismo e dependencia: Concello da Merca, Secretaria Xeral
  2. Obtención de documentación e información:
   • Concello da Merca, Domicilio: Estrada de Celanova, nº 3, C/P 32830
   • Teléfono: 988260000, telefax: 988260176
   • Correo electrónico: concello@amerca.es
   • Web: www.amerca.gal
   • Data límite de obtención de documentación e información: Día anterior ao de finalización do prazo de presentación de ofertas.
 1. Obxecto do contrato:
  1. Tipo: Servizo do bar da piscina municipal, verán 2018.
  2. Lugar de execución:
   • Domicilio: Piscina municipal. A Merca, 32830
  3. Prazo de execución: do 24 de Xuño ao 9 de Setembro de 2018
 1. Tramitación e procedemento:
  1. Tramitación: urxente, simplificada.
  2. Procedemento, criterio: Aberto, único.
 1. Valor estimado do contrato:1.650,00 euros.
 1. Orzamento base de licitación: Importe neto, 1.650.00 euros. IVE (21%), 346,50 euros. Importe total, 1.996.50 euros.
 • Garantías esixidas:
  • Provisional: Non se esixe.
  • Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído IVE.
 1. Requisitos específicos do contratista:
  1. Clasificación (grupo, subgrupo e categoría): Non.
  2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Segundo o determinado en prego de condicións.
 1. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
  1. Data límite de presentación: Cinco días naturais contados dende o día seguinte á publicación do anuncio no BOP
  2. Lugar de presentación:
   • Dependencia: Concello da Merca.
   • Domicilio: Ctra. de Celanova, nº 3. Cp 32830
  3. Admisión de variantes, se procede: Non.
 1. Apertura de ofertas:
  1. Descrición: Sobre “A” e sobre “B”.
  2. Dirección: Casa Consistorial
  3. Localidade e código postal: A Merca, 32830.
  4. Data e hora: terceiro día hábil a partir do seguinte ao da finalización do prazo de presentación de ofertas.

Prego de condicións

Anuncio B.O.P.

Perfil do contratante

Campamento de Verán A Merca 2018

CAMPAMENTO DE VERÁN A MERCA 2018

Horario: 9:30 a 13:30 (Flexibilidade de 9:00 a 14:00)

Datas:  2 ao 31 de Xullo

              1 ao 17 de Agosto (mínimo inscrición 15 nenos)

Lugar: CEIP Joaquina Gallego Jorrego (A Merca)

Idades. 3 a 14 anos

Actividades: Xogos cooperativos, musicais, con auga; deporte, manualidades, excursións, xincanas, obradoiro de repostería… e moita diversión!!!

Prezo:

EMPADROADOS
NON EMPADROADOS
PREZO POR NENO
BONIFICACIÓN 2º IRMÁN E SEGUINTES
PREZO POR NENO
BONIFICACIÓN 2º IRMÁN E SEGUINTES
15/DÍAS:30€
15/DÍAS:20€
15/DÍAS:50€
15/DÍAS:40€
30/DÍAS:50€
30/DÍAS:40€
30/DÍAS:80€
30/DÍAS:70€
45/DÍAS:75€
45/DÍAS:65€
45/DÍAS:120€
45/DÍAS:110€

Deberán estar empadroados no Concello de A Merca o Pai, a Nai ou o Neno/a (Non é necesario que estea empadroada toda a unidade familiar)

Aplícase bonificación de empadroado a nenos/as escolarizados no CEIP de A Merca aínda que non estean empadroados no Concello (Deberán presentar certificado escolarización no Centro)

No caso de inscribirse varios irmáns, deberán de presentar libro de familia a efectos de acollerse á bonificación.

A flexibilidade de 9:00 a 14:00 terá suplemento de 5,00 €/neno

 

Modelo de solicitude e autorización

Presentación electrónica (Achegarase copia do modelo de solicitude anterior debidamente asinado electronicamente)

CONTRATACION PERSOAL INCENDIOS FORESTAIS (PREVENCIÓN E DEFENSA) 2018

Convocatoria para a contratación laboral dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais para a tempada 2018, segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 30 de Maio de 2018.

1 Xefe de Brigada

1 Peón Conductor

3 Peóns

Modalidade de contratación: Contrato laboral a xornada completa.

Duración: 3 meses.

Sistema de selección: Concurso de méritos e entrevista

O Concello solicitará unha oferta de emprego ao SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (Oficina de Emprego de Celanova). As persoas incluídas nas listas remitidas por dito organismo deberán achegar a correspondente solicitude dirixida ao Sr. Alcalde axustado ao modelo que se prevé no anexo I.  Coa solicitude deberanse achegar os seguintes documentos:

Fotocopia compulsada do DNI.

Fotocopia compulsada dos títulos esixidos e permiso de condución.

Fotocopia compulsada da documentación que xustifique os méritos que se aleguen.

Prazo e presentación de solicitudes:O prazo de presentación de solicitudes  será de 5 días  contados a partir da recepción da citación do Servizo Público de Emprego de Galicia (Oficina  de emprego de Celanova). As solicitudes poden presentarse na sede electrónica do Concello de A Merca   ou presencialmente no rexistro xeral do Concello de luns a venres en horario de 9:00 h a 14:00 horas.

Bases de convocatoria

Anexo I – Modelo de instancia

Presentación por sede electrónica

9ª Parroira-Bike 2018

Un ano máis a Asociación Ciclista Endoureiros e o Concello da Merca organizan á 9 Edición da PARROIRA- BiKE 2018.

Inscrición (Do 18/04/2018 ás 22:00 ao 04/06/2018 ás 23:59)

 • Data ata 25/05/2018 23:59 :12,00 €
 • Data ata 04/06/2018 23:59 : 17,00 €

Ruta + Seguro +Ambulancia + Cronómetro chip + Avituallamentos + Trofeos + Lavado bicis + Duchas + Pinchos + Agasallo

Máis información na páxina de información e inscrición da proba.

XOGOS E DEPORTES ALTERNATIVOS 2018

O Concello de A Merca, organiza varías xornadas de “xogos e deportes alternativos”, dirixidos a nenos  de 3 a 14 anos, no Pavillón Municipal Polideportivo de A Merca.

As mesmas, celebraranse os días 26, 27, 28 de Marzo e 2 de Abril, coincidido coas vacacións dos nenos en Semana Santa.

Horario: de 9:30 a 13:30 h. (Acollida temprana a partir das 9:00 h)

O custo da inscrición será de 5,00 € para a totalidade das xornadas (A data límite de inscrición será o Venres, 23 de Marzo)

Modelo de inscrición

SEMINARIO VALORIZACIÒN DE PRODUCTOS DA CONTORNA ELABORACIÓN DE CONSERVAS

O Concello de A Merca, en colaboración con ADERCOU (Asociación de Desenvolvemento Rural comarcal de Ourense) e a Universidade de Vigo, organiza un seminario para:

“VALORACION DE PRODUCTOS DA CONTORNA – ELABORACIÓN DE CONSERVAS”

 

¿Queres coñecer a importancia dos produtos que tes na túa horta, aprender a   conservalos?

Aposta por darlle importancia os produtos de calidade que tes na túa contorna….

por calidade , por sabor e por sostenibilidade ! 

 

LÍMITE DE PRAZAS: 15

Día: 7 – ABRIL – 2018

Hora:  9:00 a 13:00

             15:00 a 19:00

Lugar: LOCAL SOCIAL DE FONTAO

Inscrición: Casa do Concello

Copia do cartel

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

Segundo consta na Lei 3/2007 de 9 de Abril de 2007, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais en Galicia, reformada pola Lei 9/2017 de Medidas fiscais e Administrativas de Galicia, É OBRIGA AOS SEUS TITULARES A:

 • Limpar de biomasa unha franxa de 50 metros desde o límite do solo urbano, do núcleo rural e do solo urbanizable, desde a parte exterior das edificacións e das vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e instalacións industriais, así como construcións illadas en solo rústico, consonte o previsto nos criterios para a limpeza definidos nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. Nesta franxa tampouco poderá haber piñeiro galego, piñeiro silvestre, piñeiro de Monterrei, piñeiro de Oregón, mimosa, acacia negra, eucalipto, brecina, carqueixa, xesta, queiruga, fento, silva e toxo.
 • Dentro da franxa de 50 metros descrita no punto anterior, manter limpa unha franxa de 15 metros para especies frondosas caducifolias (ameneiro, pradairo, bidueiro, freixo, freixa, castiñeiro, castiñeiro híbrido, cerdeira, carballo, cerquiño, sobreira, carballo albar, aciñeira, abeleira, faia, umeiro, loureiro, sorbeira do monte, capudre, nogueira e érbedo).
 • Enténdese como titulares as persoas propietarias, arrendatarias, usufructuarias ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de influencia forestal.
 • Advírtese que non manter os terreos limpos, será obxecto de execución subsidiaria por parte do Concello, sen prexuízo de sanción por parte da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

Dende a Alcaldía solicítase dos veciños do Municipio, a  máxima colaboración para evitar riscos de incendios nas distintas poboacións do Concello.

Prégase aos veciños que limpen de maleza  as súas fincas, en especial aquelas que rodean ou están situadas nos distintos pobos e que presentan perigo, así como os frontes das súas propiedades  ao redor dos núcleos de poboación (camiños, airas, etc).

É labor de todos, defender o noso patrimonio forestal e as nosas propiedades; así pois, solicítase a máxima colaboración cidadán.

Xestión_biomasa

Festa Infantil de Nadal

O vindeiro día 29 de Decembro, entre as 17:00 e as 20:30 h. celebrarase no Pavillón Municipal Polideportivo de A Merca, unha Festa Infantil de Nadal.

O evento, totalmente gratuíto, vai dirixido a nen@s de entre 3 e 14 anos.

A festa contará con Obradoiro de Tatuaxes, Xogos Infantís, Inchables, Talleres, Merenda, Música e Paxe Real.

Calendar

<< Xuñ 2018 >>
LMMXVSD
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1