• 988 26 00 00
  • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

Atención o Cidadán

Atención O Cidadán

Dende esta sección poden comunicar, a través deste formulario , as súas reclamacións ou suxestións directamente á Oficina de Servizos do Cidadán. Todos os campos marcados con (*) son obrigatorios.

NIF*

Nome*

Apelidos*

Email*

Domicilio

Código postal

Poboación*

Provincia*

Teléfono

Enderezo e/ou descrición da zona*

Motivo da consulta/ Incidencia / Queixa ou suxestión*

Achegar arquivo?
Si o considera necesario pode achegar un arquivo en formato "pdf" o unha imaxe en formato "jpg"

Conforme o disposto na Lei 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, informamos que os seus datos persoais serán incorporados a responsabilidade de ficheiro do Concello de A Merca sendo, co obxectivo de xestionar a nosa web. Esta xestión inclúe o rexistro e control de usuarios, a subministración de información, o envío de información e realización de investigacións para mellorar os nosos servizos. Todos os datos solicitados e están marcados con (*) son obrigatorios, de xeito que non proporcionalos, non será posible dalo de alta. Neste sentido, vostede consinte expresamente a recollida e tratamento dos mesmos para o devandito fin e comprométese a que os datos enviados son precisos e veraces. Pregámoslle, que no suposto de sufrir algunha modificación nos seus datos persoais, nolo comunica, a fin de mantelos actualizados. En calquera caso, pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do envío de un correo-e a: concello@amerca.es