• 988 26 00 00
  • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

AVISO DESPRAZAMENTOS POBOACIÓN INFANTIL E MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

AVISO DESPRAZAMENTOS POBOACIÓN INFANTIL E MASCARILLAS DE PROTECCIÓN


A continuación exponse un resumo das medidas a ter en conta segundo a Orde SND/370/2020, do Ministerio de Sanidade publicada no BOE do 25 de abril, sobre as condicións nas que se deben desenvolver os desprazamentos por parte da poboación infantil durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.


  • Os nenos e nenas menores de 14 anos, e a un adulto responsable, poderán circular polas vías ou espazos de uso público, incluídos os espazos naturais e zonas verdes autorizadas, sempre que se respecte o límite máximo dun quilómetro con respecto ao domicilio do menor.
  • Dita circulación queda limitada a un paseo diario, de máximo unha hora de duración, entre as 9:00 horas e as 21:00 horas.

  • O paseo diario deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto responsable e ata tres nenos ou nenas mantendo unha distancia interpersonal con terceiros de aló menos dous metros.

  • Aos efectos do previsto nesta orde, enténdese por adulto responsable aquela persoa maior de idade que conviva no mesmo domicilio co neno ou nena actualmente, ou se trate dun empregado do fogar a cargo do menor, sendo responsabilidade do adulto acompañante garantir que se cumpran os requisitos anteriores para evitar o contaxio. Cando o adulto responsable sexa unha persoa diferente dos proxenitores, titores, curadores, acolledores o gardadores legais ou de feito, deberá contar cunha autorización previa destes.

  • Deberán cumprirse as medidas de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas autoridades sanitarias.

  • Non estará permitido o acceso a espazos recreativos infantís ao aire libre, así como a instalacións deportivas.

  • Non poderán facer uso da habilitación contida nos apartados anteriores os nenos e nenas que presenten síntomas ou estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, ou que se encontren en período de corentena domiciliaria por ter contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticado de COVID-19.


Comunícase tamén a todos os interesados, que o Concello ten a previsión de recibir mascarillas infantís de protección para a semana do 4 de maio de 2020, polo que poderán pasar pola Casa Consistorial para a súa entrega.


Para calquera dúbida, poden poñerse en contacto no enderezo electrónico concello@amerca.gal ou no teléfono 988 260 000 ou no número de móbil 639 504 306.

Leave a Reply

*

Calendar

<< Xuñ 2024 >>
LMMXVSD
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30