• 988 26 00 00
  • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

LIMPEZA DE PARCELAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

LIMPEZA DE PARCELAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

Segundo consta na Lei 3/2007 de 9 de Abril de 2007, no seu artigo 21, queda recollido a xestión das “faixas de especial protección” a efectos de protexer o espazo rural e os núcleos, O QUE OBRIGA AOS SEUS TITULARES A: 

  • Limpar a totalidade das parcelas que se atopen, fóra do monte, a unha distancia inferior a 50 metros do seu perímetro, consonte o previsto nos criterios para a limpeza definidos nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento.
  • Limpar nunha franxa de 100 metros arredor de calquera núcleo poboacional, edificación, urbanización, depósito de lixo, cámpings, instalacións recreativas, obras, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a limpeza estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento.
  • Enténdese como titulares as persoas propietarias, arrendatarias, usufructuarias ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de influencia forestal.
  • Advírtese que non manter os terreos limpos, será obxecto de sanción por parte da Xunta de Galicia e por parte do Concello.

Dende a Alcaldía solicítase dos veciños do Municipio, a  máxima colaboración para evitar riscos de incendios nas distintas poboacións do Concello.

Prégase ós veciños que limpen de maleza  as súas fincas, en especial aquelas que rodean ou están situadas nos distintos pobos e que presentan perigo, así como os frontes das súas propiedades nos núcleos de poboación (camiños, airas, etc).

É labor de todos, defender o noso patrimonio forestal e as nosas propiedades; así pois, solicítase a máxima colaboración cidadán.

 

 

Leave a Reply

*

Calendar

<< Abr 2024 >>
LMMXVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5