• 988 26 00 00
  • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

CONVOCATORIA PRAZA OPERARIO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

CONVOCATORIA OPOSICIÓN: OPERARIO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

Mediante Resolución da Alcaldía, de data 13 de febreiro de 2017 o Concello da Merca, convóca 1 praza de OPERARIO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS mediante quenda libre, en réxime laboral, polo sistema de oposición.

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 49, de data 1 de marzo de 2017, aparecen integramente publicadas as bases que rexerán a convocatoria para a contratación da praza e no B.O.P de Ourense n.º 52 de data 4 de marzo de 2017, a corrección de erros.

O prazo de presentación de solicitudes foi de vinte días naturais a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE 14 de Abril de 2017) e no Diario Oficial de Galicia (D.O.G. de 18 de Abril de 2017).

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse no taboleiro de edictos e sede electrónica da páxina web do Concello.

O Prazo de presentación de solicitudes foi: do 19 de Abril ao 8 de Maio de 2017


Por Resolución de Alcaldía nº. 2017-0089, de data 15 de Maio de 2017, aprobouse a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria para a provisión de 1 praza de operario de limpeza:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Apelidos e Nome  – D.N.I.

Domínguez Pereiro David – 44476510F

Estevez Domínguez Pomba – 34989582G

Fernández Santalices Tiziana – 44477366N

Gavilanes Touza Lucia – 76726440G

Losada Conde Judit – 44478484A

Pereiro Fernández Iván – 44493390M

Preciosa Domínguez Dalia – 34921885L

Prego Figueiras M.ª Angeles – 76400634Q

Saa León Ana – 34995954M

Seara Pérez María – 44479659M

Suárez Dá Costa Verónica – 44499158T

Veo Casas Marta – 76725758N

Vidueira Branco Esperanza – 34946580N

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

  • NINGÚN

Asemade, por Resolución da Alcaldía nº. 2017-0114, de data 8 de Xuño de 2017, aprobouse os membros do tribunal e a data de celebración da oposición para a provisión da mencionada praza:

MEMBROS DO TRIBUNAL

Presidente: Francisco Javier Neira González, Arquitecto municipal da Merca

o Suplente: Víctor José Fortes Gómez, Administración Xeral da Merca

Secretario: Alejandro Branco Fernández Secretario Interventor da Merca

o Suplente: María José Garrido Cid. Auxiliar Administrativo da Merca

Vogal: María Dores Villar Álvarez, Secretaria Interventora de Cartelle

o Suplente: María Isabel Rodríguez Carreira. Funcionaria da Diputacion

Vogal: Alberto Igrexas Nogueira. TAG Deputación de Ourense

o Suplente: Lourdes Pérez Vázquez.. Deputación de Ourense

Vogal: Daniel Carnoto Espino. Secretario Interventor Quintela de Leirado

o Suplente: Juan Ramón Diéguez Fernández., Deputación de Ourense

Convócase a todos os aspirantes para a celebración das probas de oposición en chamamento único, na Casa Consistorial do Concello de Merca:

Día 28 de Xuño, ás 10:00 horas

Anuncio

 

Leave a Reply

*

Calendar

<< Nov 2023 >>
LMMXVSD
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3